Dong Nai Golf Resort
Trang Chủ > Hội Viên > Phí Hội Viên
Ngày Đăng : Mon-01-2018 | Số Lần Xem :
|

Phí Gia Nhập Hội Viên

 

 

BẢNG GIÁ THẺ HỘI VIÊN (ĐVT: 1000VND)


A.  NGẮN HẠN

               I. THẺ HỘI VIÊN CÁ NHÂN NGẮN HẠN          

LOẠI
DIỄN GIẢI
GIÁ (VND)
  Ngắn hạn cả tuần(1 NĂM)
01 Thẻ ghi tên
46.000
  Ngắn hạn ngày thường (1 NĂM) (Từ  1/5/2018)
01 Thẻ ghi tên
21.850

              II. THẺ HỘI VIÊN CÔNG TY NGẮN HẠN

LOẠI
DIỄN GIẢI
GIÁ (VND)
Công ty A (1+1)
01 Thẻ ghi tên
01 Thẻ không ghi tên (Floating Card)
115.000
Công ty B (1+2)
01 Thẻ ghi tên
02 Thẻ không ghi tên (Floating Card)
184.000
Công ty C (1+3)
01 Thẻ ghi tên
03 Thẻ không ghi tên (Floating Card)
253.000
Công ty D
04 Thẻ không ghi tên (Floating Card)
276.000

B.DÀI HẠN (hiệu lực đến ngày 3 tháng 8 năm 2043)

I. THẺ HỘI VIÊN CÁ NHÂN DÀI HẠN

LOẠI DIỄN GIẢI GIÁ (VND)
Cá nhân
01 Thẻ chính (chỉ định)
01 Thẻ phụ (cho Chồng/Vợ hoặc con dưới 18 tuổi )
575.000

 II.THẺ HỘI VIÊN CÔNG TY DÀI HẠN

   Cá nhân

   Công Ty

01 Thẻ chính (chỉ định)

    01 Thẻ phụ (cho Chồng/ Vợ hoặc con dười 18 tuổi)
621.000
 Công ty (1+1)

01 Thẻ ghi tên

01 Thẻ phụ (cho Chồng/ Vợ hoặc con dưới 18 tuổi)

    01 Thẻ không ghi tên (Floating Card)
      1.495.000
 Công ty (1+2)

01 Thẻ ghi tên

01 Thẻ phụ (cho Chồng/ Vợ hoặc con dưới 18 tuổi)

    02 Thẻ không ghi tên (Floating Card)
2.415.000
 Công ty (1+3)

01 Thẻ ghi tên

01 Thẻ phụ (cho Chồng/ Vợ) hoặc con dưới 18 tuổi)

     03 Thẻ không ghi tên (Floating Card)
    3.220.000
 

Forgot Username or Password
Register

BACK TO TOP